Tietosuojakäytäntö:

Next Home OY on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön. Käyttäjä antaa suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen käyttämällä sivustoa.

Rekisteriseloste:

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä:

Next Home Oy

Kaskenkatu 2 C 20 a, 20700 Turku
www.nexthome.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Jos sinulla on kysyttävää rekisteristä, ota yhteyttä:

Rami Lintunen
rami.lintunen@nexthome.fi

 

Rekisterin nimi:

Next Home Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin sekä sähköiseen asiakasviestintään. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Next Homen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain (523/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän yrityksen markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointi voi tapahtua myös sähköisesti.

 

Rekisterin tietosisältö:

Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan voi syntyä esimerkiksi kun rekisteröitynyt käyttäjä antaa toimeksiannon Next Home OY:lle, tai on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy yhtiön toimeksiantoon tai palveluihin.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraavia tietoja:

 

Asiakkaan suku- ja etunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus tai syntymäaika. Ja Mikäli rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi voidaan kysyä sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinointiluvista ja –kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri kanavissa, kanta-asiakastiedot, käyttäjätunnus ja salasana, muut osoitetiedot, tiedot tuotearvioinneista, markkinointikampanjoihin osallistumiseen ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

 

Rekisterin sääntöjen mukaiset tietolähteet:

Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan asiointi- ja ostostiedot Next Home OY:n järjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskus.

 

Sääntöjen mukaiset tietojen luovutukset:

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen.

 

Tietojen poistaminen:

 

Tiedot toimitetaan asiakkaalle asiakkaan niin kirjallisesti pyytäessä. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan niin vaatiessa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan yrityksen toimesta, esimerkiksi jos asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa sen avulla rikollista toimintaa.

 

Rekisterin suojaus:

Henkilötiedot säilytetään täysin luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu tarkoin teknisin toimenpitein sekä palomuurilla.

 

Korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus:

 

Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee aina lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti.

 

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi kirjallisesti esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa luovutus ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Takaisin